Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

JEŻYKI

Tematyka miesiąca "Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas"

 

 

 

CO JEŻYKI ROBIĄ W PAŹDZIERNIKU

W I TYGODNIU

Dziecko:

·        Rozpoznaje i nazywa owoce

·        Poznaje nazwy drzew owocowych

·        Zna wiele potraw z jabłek i śliwek

·        Wie, co to jest pestka

W II TYGODNIU

 Dziecko:

·        Rozpoznaje i nazywa warzywa

·        Uważnie słuch i wyodrębnia bohaterów wiersza

·        Poznaje przepis na kiszenie i konserwowanie ogórków

·        Dokładnie rysuje po śledzie i koloruje

·        Maszeruje do rytmu i uczy się prostej rymowanki

W III TYGODNIU

Dziecko:

·        Zwraca uwagę na zmiany zachodzące w naturze związane z porą roku

·        Dokłada swoją pracę we wspólne dzieło

·        Poznaje budowę drzewa

·        Składa obrazek z trzech części

·        Wie jak wyglądają jesienne listki

W IV TYGODNIU

Dziecko:

·        Zna leśne zwierzęta i umie je nazwać

·        Wie, gdzie mieszkają wybrane zwierzęta

·        Wie, jak wygląda lis

·        Wykonuje jeża z plasteliny

·        Sprawnie liczy w dostępnym zakresie

CO JEŻYKI ROBIĄ WE WRZEŚNIU

W I TYGODNIU

Dziecko:

 • Zapoznaje się z nauczycielem i dziećmi w grupie, a także z salą
 • Zgodnie współdziała w zabawie z innymi dziećmi i współpracuje z nauczycielem
 • Poznaje podstawowe pomieszczenia przedszkola i ich funkcje

 

W II TYGODNIU

Dziecko:

 • Rozwija zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy
 • Uczy się bezpiecznego poruszania się po schodach
 • Wdraża się do porządkowania zabawek po skończonej zabawie
 • Kształtuje pozytywny, pełen ciekawości stosunek do roślin i zwierząt

 

W II TYGODNIU

Dziecko:

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
 • Poznaje ogród przedszkolny i zasady tam obowiązujące
 • Rozszerza zasób słownictwa i wiedzy z zakresu ruchu drogowego
 • Wyodrębnia ,rozróżnia i nazywa dźwięki z otoczenia

 

W IV TYGODNIU

Dziecko:

 • Kształtuje elementarne nawyki higieniczne i kulturalne
 • Nabywa pozytywny stosunek do zabiegów higienicznych
 • Wdraża do samodzielności
 • Uwrażliwia się na estetyczny wygląd