Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

O przedszkolu

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE ZE SPECJALISTAMI 

 

 • RELIGIA - prowadzona przez p. mgr Danutę Kardas
   
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA- prowadzona przez p. mgr Katarzynę Cyberską
   
 • PSYCHOLOG- p. mgr Małgorzata Górnik
   
 • LOGOPEDA- p. mgr Leokadia Szafarska

 

          Indywidualne zajęcia z panią Leokadią mają na celu:

 • usprawnienie mowy (w tym narządów artykulacyjnych);
 • ćwiczenia prawidłowego toru oddychania związanego z mową;
 • likwidację wszelkiego rodzaju wad wymowy, wywoływanie głosek i ich utrwalanie, korektę głosek nieprawidłowo brzmiących (seplenienie, mowa bezdźwięczna, reranie i inne zaburzenia z zakresu dyslalii);
 • kształtowanie słuchu i ćwiczenie zdolności różnicowania dźwięków (ich analiza i synteza)

 

       JĘZYK ANGIELSKI - prowadzony przez panią Aleksandrę Zając

            Bezpłatne zajęcia dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu (w czwartki i piątki).                                    Trwają 30 minut w grupie Wiewiórek i Sówek oraz 15 minut w grupie Jeżyków.                                            Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Koncentrujemy się głównie na  nauczaniu  dwóch                         sprawności:  słuchania i mówienia.

         Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
 • reagowanie na proste polecenia i pytania.

     

       Dzieci:

 • słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
 • słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
 • słuchają  tekstu czytanego.

 

       Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

 • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
 • konstruowanie prostych wypowiedzi,
 • odgrywanie scenek lub dialogu,
 • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
 • opowiadanie historyjki obrazkowej.

 

 

 

Od października dzieci będą mogły uczestniczyć w różnych kółkach zainteresowań.

 

Kółko plastyczne  - prowadzić będzie pani Bożenka (dla dzieci młodszych)

Kółko plastyczne - prowadzić będzie pani Basia       (dla dzieci starszych)

Kółko badawcze - prowadzić będzie pani Basia       ( zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu)

Kółko kulinarne - prowadzić będzie pani Ania          ( zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu )

Kółko taneczne    - prowadzić będą: pani Ania i pani Iwonka

Kółko teatralne   - prowadzić będą: pani Sylwia i pani Marylka