Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

JEŻYKI

PUCHATKI

ROZKŁAD DNIA - PUCHATKI

 

7.00 – 8.30

Przychodzenie dzieci do przedszkola.

Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

 

8.30 – 8.45

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

 

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

 

9.00 – 9.30

Śniadanie.

Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

 

9.30 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

 

9.45 – 11.00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym : zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.

(W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

 

11.00 – 11.45

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

11.45 – 12.00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

 

12.00 – 12.30

Obiad.

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

 

12.30 –12.50

Odpoczynek.

Bajkoterapia, muzykoterapia. Ćwiczenia relaksacyjne.

 

12.50 -13.45

Zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.

 

13.45 – 14.00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

 

14.00 – 14.15

Podwieczorek.

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

 

14.30 – 17.00

Zabawy w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00.